•  
 • PRZYSTANEK D D D D D D D D D D D D S m D D m D S m
                                 
  Krosno Dworzec PKS stan. 11 06.00 07.05 07.15 08.05 09.10 10.10 11.05 12.00 12.15 13.45 13.55 14.40 15.00 15.45 16.50
  Krosno Krakowska Cmentarz 06.01 07.06 07.17 08.07 09.11 10.12 11.07 12.01 12.07 13.46 13.57 14.42 15.01 15.47 16.52
  Krosno Podwale 06.02 07.07 07.19 08.09 09.12 10.14 11.09 12.02 12.19 13.47 13.59 14.44 15.02 15.49 16.54
  Krosno Grodzka Kino 06.04 07.09 07.21 08.11 09.14 10.16 11,11 12.04 12.21 13.49 14.01 14.47 15.04 15.52 16.57
  Krosno Lwowska PKP 06.07 07.12 07.22 08.12 09.17 10.17 11.12 12.07 12.22 13.52 14.02 14.47 15.06 15.52 16.57
  Krosno Bieszczadzka CPN 06.09 07.14 07.25 08.15 09.19 10.20 11.15 12.09 12.25 13.54 14.05 14.50 15.08 15.55 17.00
  Krosno Bieszczadzka Żniwna 06.11 07.16 07.26 08.16 09.21 10.21 11.16 12.11 12.28 13.56 14.06 14.51 15.11 15.56 17.01
  Rajsy 06.13 07.18 07.28 08.18 09.23 10.23 11.18 12.13 12.28 13.58 14.08 14.53 15.13 15.58 17.03
  Miejsce Piastowe 06.15 07.20 07.30 08.20 09.25 10.25 11.20 12.15 12.30 14.00 14.10 14.55 15.15 16.00 17.05
  Rogi - Pole 06.17 07.22 07.33 08.23 09.27 10.28 11.23 12.17 12.33 14.02 14.13 14.58 15.17 16.03 17.08
  Rogi - Pole /piekarnia/ 06.18 07.23 07.34 08.24 09.28 10.29 11.24 12.18 12.34 14.03 14.14 14.59 15.18 16.04 17.09
  Rogi - skrzyżowanie 06.19 07.24 07.35 08.25 09.29 10.30 11.25 12.19 12.35 14.04 14.15 15.00 15.19 16.05 17.10
  Równe - Góra 06.22 07.27 07.38 08.28 09.32 10.33 11.28 12.22 12.38 14.07 14.18 15.03 15.22 16.08 17.13
  Równe 06.23 07.28 07.39 08.29 09.33 10.34 11.29 12.23 12.39 14.08 14.19 15.04 15.23 16.09 17.14
  Równe - granica 06.25 07.30 07.42 08.32 09.35 10.37 11.32 12.25 12.42 14.10 14.22 15.07 15.25 16.12 17.17
  Zboiska - Cergowa 06.26 07.31 07.43 08.33 09.36 10.38 11.33 12.26 12.43 14.11 14.23 15.08 15.26 16.13 17.18
  Dukla - przedmieście 06.28 07.33 07.44 08.34 09.38 10.39 11.34 12.28 12.44 14.13 14.24 15.09 15.28 16.14 17.19
  Dukla 06.30 07.35 07.45 08.35 09.40 10.40 11.35 12.30 12.45 14.15 14.25 15.10 15.30 16.15 17.20
  Lipowica     07.47     10.42     12.47   14.27 15.12   16.17 17.22
  Nowa Wieś     07.50     10.45     12.50   14.30 15.15   16.20 17.25
  Trzciana - dół     07.51     10.46     12.51   14.31 15.16   16.21 17.26
  Trzciana - żwirownia     07.52     10.47     12.52   14.32 15.17   16.22 17.27
  Tylawa - Skrzyżowanie     07.54     10.49     12.54   14.35 15.19   16.24 17.29
  Tylawa     07.55     10.50     12.55   14.35 15.20   16.25 17.30
  Tylawa - góra     07.57     10.52     12.57   14.37 15.22   16.27 17.32
  Barwinek - wieś     08.00     10.55     13.00   14.40 15.25   16.30 17.35
  Barwinek  - Granica     08.02     X     X   X X   X X